Garantievoorwaarden O2Feel.nl

Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing op al onze fietsen. Onder andere de duur van de garantieperiode en de onderdelen waarvoor u garantie heeft, worden aangegeven.       

  • Artikel 1 - Garantie 

1.a. O2Feel garandeert dat O2Feel fietsen vrij zijn van gebreken in de constructie en/of materialen, voor zover dit onder de garantiebepalingen valt. 

1.b. De garantie kan worden toegepast door de eigenaar van de betreffende O2Feel-fiets. 

1.c. De garantie kan worden opgezegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3.a. en 5.a. 

1.d. De garantie is overdraagbaar tot het maximum van het garantietermijn. 

1.e. De door O2Feel op basis van deze algemene voorwaarden verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoper op basis van de normale wettelijke bepalingen van het Franse Burgerlijk Wetboek.

  • Artikel 2 - Garantieperiode

2.a. O2Feel-frames hebben een garantie van 5 jaar tegen gebreken in constructie en/of materiaal.

2.b. De accu's hebben een garantie van 4 jaar.

2.c. De voorvorken, schokdempers en alle andere onderdelen hebben een garantie van 2 jaar, met uitzondering van de onderdelen genoemd in paragraaf 2.d. van dit artikel.

2.d. Er wordt geen garantie gegeven op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, de ketting, kettingblad, tandwielen, achter tandwielen, kabels en remblokken, behalve in geval van constructiefouten en/of materiaaldefecten.

  • Artikel 3 - Garantie-uitsluitingen 

3.a De garantie vervalt in de volgende gevallen: onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en verkeerd gebruik. 

3.b De fiets wordt niet onderhouden volgens het onderhoudsboekje of wanneer de eerste service beurt niet is uitgevoerd door Fietsned.

3.c Technische reparaties niet door vakmensen zijn uitgevoerd; minimaal 1 servicebeurt per jaar of per 2000 km.

3.d Onderdelen die achteraf zijn gemonteerd niet overeen komen met de technische specificaties van de betreffende fiets of verkeerd gemonteerd zijn; 

3.e De uitdrukkelijke aansprakelijkheid van O2Feel is uitgesloten voor schade aan de fiets als gevolg van onjuist:  afstellen / spannen van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleur, remmen, het loskoppelen van wielen en zadels; na het plaatsvinden van de aflevering van de fiets door de Fietsned monteur.

3.f Onjuiste vervanging van onderdelen zoals rem- / derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen; 

3.g Klimaatinvloeden zoals normale lakvervaging of chroomroest elders dan op het frame.

  • Artikel 4 - Garantieonderdelen

4.a. Gedurende de garantieperiode worden alle onderdelen die door O2Feel als materiaal- en/of constructiefouten zijn vastgesteld, naar keuze van O2Feel gerepareerd of vergoed. 

4.b. Transportkosten van de fiets en/of onderdelen van en naar O2Feel zijn voor rekening van de eigenaar, tenzij het betreffende onderdeel in aanmerking komt voor garantie.

4.d. Als een bepaald onderdeel in aanmerking komt voor garantie en het origineel niet meer beschikbaar is, dan biedt O2Feel een gelijkwaardig minimum alternatief.

  • Artikel 5 - Indiening van de claim

5.a. Claims onder de garantie moeten - van de betreffende fiets of onderdeel - ter controle worden voorgelegd aan O2Feel door een e-mail te sturen naar hallo@O2feel.nl. Tegelijkertijd moet het aankoopbewijs en het eigendomsbewijs dat bij de fiets wordt geleverd, worden overgelegd.

  • Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.a. Een door O2Feel geaccepteerde garantieclaim betekent niet automatisch dat O2Feel ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventueel geleden schade. De verantwoordelijkheid van O2Feel gaat nooit verder dan wat in deze garantievoorwaarden is beschreven. Iedere aansprakelijkheid van O2Feel voor indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De bepalingen van deze regelgeving zijn niet van toepassing voor zover dit voortvloeit uit een dwingende wettelijke bepaling.